skip to Main Content

Benvinguts a la web d’UPM – Unitat i Progrés Municipal de Torroella de Montgrí-l’Estartit

A través d’aquesta pàgina volem arribar a totes les persones que vulguin conèixer el nostre grup polític: els nostres principis, la nostra trajectòria i les nostres accions.

L’any 1979 es constituïa Unitat i Progrés Municipal (UPM) i ens presentàvem davant els veïns i veïnes de Torroella de Montgrí, l’Estartit, Sobrestany, La Bolleria i Els Masos amb un manifest fundacional que recollia els principis que van inspirar la formació del partit.

Unitat i Progrés Municipal és un grup polític independent i divers, obert a tota la gent progressista que vol treballar pel bé de tot el municipi.

Ens avalen 44 anys d’experiència a l’Ajuntament, tant en el govern com a l’oposició.

El nostre equip està format per persones de reconeguda vàlua amb gran capacitat de treball per poder donar solucions i resposta a les necessitats del poble. Entenem que la tasca dels regidors ha de ser entesa com un servei al municipi.

És una formació política d’àmbit local i no està lligada a la disciplina de cap partit nacional o estatal, per això sempre pot donar prioritat als interessos del municipi de Torroella de Montgrí- L’Estartit.

 1. La nostra acció política es basa en un seguit d’idees universals i irrenunciables: respecte als drets humans, promoure la convivència ciutadana, defensar la solidaritat, la justícia i la igualtat. N’és prioritària la defensa dels més desprotegits, el reconeixement al dret d’accés a la cultura, l’estima a la natura i al medi i la contribució a les possibilitats individuals de millora econòmica per a tothom.
 2. Les persones que exercim la política hem de treballar amb honradesa, transparència, dedicació, rigor i eficàcia, sent solidaris amb els altres companys.
 3. Defensem un creixement harmònic i equilibrat del municipi que arribi a tota la col·lectivitat i a tots els àmbits de l’activitat humana.
 4. Som persones compromeses amb la vida social del nostre poble. Com a tals, ens correspon donar suport a totes aquelles iniciatives d’entitats i associacions que comportin una millora pel poble en qualsevol vessant.
 5. Anem units perquè la unió fa la força. Aquesta frase, aplicada a les eleccions municipals, vol dir que els principis d’UNITAT i PROGRÉS MUNICIPAL són els més vàlids per consolidar la feina feta, això com per continuar avançant en el disseny i la realització de nous i atractius projectes.
 6. Volem que Torroella de Montgrí sigui un municipi que esdevingui referència pel conjunt de Catalunya.
 7. Volem anar de la mà de totes les persones de la vila (dones, homes, joves, grans, jubilats, obrers, petits empresaris, botiguers, pagesos, pescadors, professionals liberals, mestresses de casa, estudiants…) que, tot i tenir diferents maneres de pensar, vulguin participar en un projecte que doni prioritat al bé comú per davant de qualsevol interès particular.
 8. Torroella de Montgrí ha de ser, gràcies a la participació ciutadana i a la cooperació entre els àmbits públic i privat, el centre econòmic i cultural d’una activa i emprenedora sotscomarca que aglutini els pobles de les rodalies del Montgrí i del Baix Ter.

Un programa electoral no deixa de ser una declaració d’intencions. Un polític honest ha de complir amb allò que promet. De no fer-ho enganya els seus votants.

Nosaltres sempre hem adquirit compromisos que hem complert i si no ha estat possible portar-los a la pràctica ens hem explicat!

Ara bé, no hi ha millor manera de conèixer la potencialitat d’un projecte polític, en aquest cas el d’UPM, que analitzant quina ha estat la seva obra quan ha governat. Nosaltres ho hem fet des que el juny de 2016 vam accedir al govern després d’una moció de censura contra qui aleshores era alcalde. Una moció que va tenir un ampli suport. Des d’aleshores vam governar amb coalició amb Esquerra Republicana-Junts i LEST.

Hem tingut la responsabilitat d’Urbanisme, Llicències d’obres i activitats; Desenvolupament de la zona esportiva, Món Rural, Esports i UOM. Totes elles, àrees gestionades pel nostre actual candidat a l’alcaldia i els darrers anys primer tinent d’alcalde Jordi Colomí.

En Josep Martinoy, com a segon tinent d’alcalde, ha tingut la responsabilitat de Comunicació, Espai Ter, Innovació i desenvolupament, Seguretat ciutadana i Mobilitat ciutadana.

Finalment, Roser Font ha tingut les competències d’Acció social i ciutadaniaCooperació, Joventut i Recursos humans.

A les eleccions municipals del 2019, els ciutadans de Torroella de Montgrí, l’Estartit i la resta del municipi van donar la confiança a Unitat i Progrés Municipal (UPM) per arribar a l’alcaldia:

JORDI COLOMÍ: “GRÀCIES PER HAVER-NOS FET CONFIANÇA. FAREM QUE ESTIGUEU ORGULLOSOS DE VIURE A TORROELLA I L’ESTARTIT”

Torroella de Montgrí (27 de maig de 2019).- Hem aconseguit una victòria històrica. Només cal fer un cop d’ull a les principals dades: hem obtingut sis regidors; hem assolit prop de 1.500 vots; hem guanyat a Torroella i també a L’Estartit); hem obtingut la presidència i tenim majoria absoluta a l’EMD com a UPM-Més per l’Estartit.

Aquesta victòria obre un horitzó nou per a la política municipal, tant de Torroella com de l’Estartit, on per primer cop es podran portar a terme polítiques consensuades que parteixen de la mateixa visió estratègica del que ha de ser el terme municipal en tota la seva extensió i amb tota la seva complexitat.

El nostre cap de llista, Jordi Colomí, vol amb aquest comunicat adreçar-se als habitants de Torroella i de l’Estartit per agrair-los que li hagin fet confiança. “Aquesta victòria no és la d’un partit polític o de dos partits que caminen junts; és la victòria d’una manera de fer política, d’una visió de país. Sempre hem defensat que UPM és una força municipalista i sempre hem dit que només si els nostres pobles i ciutats són prou forts socialment i econòmicament; si estan endreçats urbanísticament; si prioritzen el respecte a l’entorn; si fomenten la cultura; si tenen cura del petit comerç, podrem tenir un país millor que avanci cap al destí que li està reservat i que només poden decidir els ciutadans i ciutadanes de Catalunya: tots, els que hi viuen des de fa generacions i els darrers que s’hi ha incorporat”.

I finalment afegeix: “Gràcies per haver-nos fet confiança. La nostra és una política de consens amb tothom i de respecte pels que pensen diferent de nosaltres. De fet, aprofito per felicitar la resta de partits pels respectius resultats; a la fi tots treballem pel mateix objectiu: aconseguir el millor pels nostres ciutadans i ciutadanes. Serà una política de consens, de transparència i honestedat. I malgrat que som persones humils us diem que farem que estigueu orgullosos de viure a Torroella i l’Estartit i portarem, juntament amb vosaltres, el nostre municipi més lluny d’on mai ha anat, i ho farem de forma integradora i sensata”.

JORDI COLOMÍ (UPM), PROCLAMAT ALCALDE DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Jordi Colomí (UPM) ha estat proclamat aquest migdia alcalde de Torroella de Montgrí amb el suport de 10 dels 17 regidors que configuren el nou consistori del mandat 2019-2023.

El Ple extraordinari de constitució de l’Ajuntament i d’elecció de l’alcalde s’ha celebrat a les 12 h, a l’Auditori del Museu de la Mediterrània, que s’ha omplert de gom a gom. La sessió s’ha iniciat, com estableix la llei, amb la formació de la mesa d’edat, en la qual hi ha representats el/la regidor/a de major i menor edat, en aquest cas Roser Font (UPM) i Pere Cuadros (Cs), respectivament. Tot seguit, s’ha cridat els regidors electes perquè s’asseguessin als seus lloc i a continuació han jurat o promès el càrrec, tràmit que s’ha fet utilitzant diferents fórmules.

Un cop constituït formalment el plenari, s’ha procedit a la votació de l’alcalde, càrrec al qual s’han presentat les candidatures de Jordi Colomí (UPM) i Pere Cuadros (Cs). D’acord amb el recompte, Colomí ha estat proclamat alcalde amb 10 vots, mentre que Cuadros n’ha rebut 1. La resta de vots han estat 3 abstencions, una de les quals era la del grup municipal del LEST, tal com ha argumentat la seva portaveu, Sandra Pibernat; i 3 nuls, un dels quals era del grup municipal Compromís, tal com ha argumentat el seu portaveu, Jordi Cordon.

Colomí ha rebut els vots dels 6 regidors d’UPM i els 4 d’ERC. Aquest dos grups municipals, tal com han explicitat els seus portaveus, formaran el proper govern municipal. Els propers dies se celebrarà el Ple de cartipàs en el qual es concretarà la distribució d’àrees i regidories, entre d’altres aspectes.

 • Serveis Generals, Política Territorial, Política Econòmica i Gestió del contracte de l’abastament d’aigua potable

Alcalde: Jordi Colomí i Massanas

Alcaldia i comunicació

 • Coordinació de totes les àrees d’actuació
 • Coordinació dels serveis centrals i d’assesorament legal de la corporació.

Serveis Generals

 • Administració electrònica, bon govern i transparència.
 • Serveis d’informació i atenció a la ciutadania i Registre d’entrada i sortida de documents.
 • Pla d’organització i reforma administrativa.
 • Informàtica.
 • Pla d’implantació de l’Administració electrònica.
 • Pla Govern Obert.
 • Unitat de Transparència.
 • Resoldre, amb caràcter centralitzat, totes les sol·licituds d’accés a la informació que els ciutadans i ciutadanes dirigeixin a l’Ajuntament o als seus ens instrumentals vinculats presents i futurs (sense perjudici de la seva delegació).
 • Redacció, i coordinació del seguiment d’aplicació del Programa d’Actuació Municipal.
 • Responsabilitat patrimonial i assegurances.

Definició de la política econòmica i de la política territorial.

Direcció de la gestió del servei d’aigua potable.

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 • Promoció Econòmica i Desenvolupament, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Hisenda

Regidor: Josep Martinoy i Casademont

Seguretat ciutadana:

– Policia local:

 • Vigilància i ordenació del trànsit i circulació.
 • Seguretat i protecció de persones i béns.
 • Policia de platja.
 • Gestió de les zones de càrrega i descàrrega.
 • Llicències de guals

– Protecció civil:

 • Execució del Pla d’emergències municipal.
 • Incendis i salvaments.
 • Inundacions i emergències.

Mobilitat urbana:

 • Taxis.
 • Transport públic.
 • Pla d’aparcaments.
 • Zona blava.
 • Exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit i zones blaves.

Serveis Econòmics:

 • Gestió tresoreria i ordenació de pagaments: planificar i dirigir i el maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’Entitat Local, de conformitat amb allò establert per les disposicions legals vigents.
 • Planificar, dirigir i coordinar els serveis recaptadors.
 • Donar les directrius per coordinar els recursos humans, econòmics i materials que estiguin al seu càrrec per tal d’assegurar els seus objectius i programes.
 • L’elaboració del pressupost municipal, l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, ordenar la incoació dels expedients de modificació de crèdit, aprovar les modificacions de pressupost que no siguin competència del Ple, l’aprovació de la liquidació del pressupost, la rendició dels comptes anuals.
 • Impuls de la recaptació tant en voluntària com en executiva i de la gestió del servei de cadastre municipal.
 • Aprovació de liquidacions tributaries, aprovació dels padrons de taxes i preus públics, exercir les potestat de comprovació, investigació i sanció mitjançant el servei d’inspecció de tributs, aprovar els plans d’inspecció de tributs, reconeixement i denegació d’exempcions, bonificacions i no subjeccions de tributs i preus públics, la resolució dels recursos i reclamacions inclosa la facultat d’anul·lació de liquidacions, declaració de la prescripció, fallit i insolvència dels deutes tributaris i de preus públics, resolució dels expedients de devolucions d’ingressos, concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments de pagaments, resolució de les peticions desuspensió de tributs i preus públics. L’execució d’avals, la resolució dels expedients de reintegraments del cost dels avals i altres garanties. L’expedició de certificacions de descobert. Resolució de les peticions de subministrament d’informació sobre les bases de dades de drets públics.

Promoció econòmica:

 • Promoció industrial.
 • Desenvolupament de la promoció econòmica del municipi.
 • Desenvolupament de les diverses fires que no estiguin atribuïdes específicament a un altre regidor.
 • Foment de l’activitat industrial.
 • La seguretat industrial.
 • Foment de la innovació.
 • Energia i mines.
 • L’economia social, les cooperatives i l’autoempresa.
 • Les relacions laborals i la inspecció de treball.
 • Foment de l’ocupació.

Gestió de l’Espai Medes:

 • Direcció, coordinació i seguiment de la construcció i futur funcionament de l’edifici de l’Espai Medes.

Dinamització econòmica de l’Espai Ter:

 • Direcció, coordinació i impuls econòmic del funcionament de l’equipament de l’Espai ter.
 • Direcció de la comunicació i difusió pública de l’Espai Ter.

Comunicació:

 • Proposta de definició i direcció de la política informativa de l’Ajuntament en col·laboració amb la comunicació i avaluació periòdica de la mateixa.
 • Elaboració, seguiment i avaluació de plans de comunicació, tant interna com externa, per a la difusió dels missatges institucionals.
 • Gestió dels recursos econòmics de l’Ajuntament dedicats a la comunicació.
 • Implantació i seguiment de la imatge corporativa de l’Ajuntament.
 • Gestió de les relacions institucionals en l’àmbit de la comunicació.
 • Pla de comunicació interna.
 • Cultura, Festes, Recursos Humans i Convivència

Regidora: Roser Font i Pi

Serveis a la Ciutadania / Cultura i Festes:

 • Organització i seguiment del cicle festiu anual.
 • Coordinació programació cultural municipal.
 • Gestió del programa d’exposicions i de les arts visuals.
 • Programa música, teatre i dansa.
 • Gestió de l’aula d’arts plàstiques
 • Suport a la creació artística.
 • Gestió del programa d’activitats per a la dona i persones grans.
 • Dissenyar i planificar les línies d’actuació i objectius concrets de l’àmbit concret d’actuació, d’acord amb les orientacions i directrius establertes.
 • Assignar recursos, orientar i supervisar la planificació i el disseny d’actuacions.
 • Analitzar i avaluar els resultats i impactes derivats de les actuacions desenvolupades.
 • Control i seguiment de l’estat d’execució del pressupost assignat.
 • Biblioteca municipal.
 • Entitats culturals.
 • Agermanaments.
 • Solidaritat i cooperació.

Recursos humans:

 • Política i gestió de personal, excepte en aquelles atribucions indelegables de l’article 21.3 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Aprovació dels plans de vacances i formació del personal.
 • Servei de prevenció de riscos laborals.

Convivència:

 • Foment i promoció de la convivència i el civisme en l’espai públic.

 

 • Acció Social i Salut

Regidora: Anna Maria Bonada i Pérez

Acció social:

 • Atenció social a persones amb discapacitat funcional, menors d’edat, víctimes de violència de gènere i gent gran
 • Benestar de la infància, adolescència i tercera edat.
 • Persones amb diversitat funcional
 • Marginació social
 • Promoció de la dona i de la igualtat
 • Prevenció de la delinqüència i la drogodependència
 • Entitats de benestar social i tercer sector
 • Gestió de la llar de jubilats El Recer
 • Habitatge

Salut:

 • Campanya d’educació, prevenció i promoció sanitària.
 • Salut escolar.
 • Relacions amb el cap local de Sanitat.
 • Relacions amb Ambulatoris municipals.
 • Relacions amb el Centre d’assistència primària.
 • Serveis funeraris i cementiri.
 • Parcs urbans de salut i itineraris saludables.
 • Desfibril·ladors.
 • Suport psicològic per gestionar emergències al municipi.
 • Formació subvencionada per Dipsalut i fòrum sanitari.
 • Altres projectes que es vulguin dur a terme relacionades en promocionar la salut des de l’àmbit municipal.
 • Seguiment sanitari de les piscines d’ús públic.
 • Seguiment del Pla municipal de salut.
 • Centre d’acollida d’animals
 • Gestió de la fauna urbana
 • Gestió i control del servei d’eliminació de mosquits (Mancomunitat)

 

 • Destinació Turística Torroella-l’Estartit-Illes Medes, Comerç i Mercat

Regidora: Dúnia Oliveras i Bagué

Gestió de la destinació turística Torroella, Estartit i Medes:

 • Gestió dels esdeveniments en l’àmbit de la gestió turística.
 • Programes europeus.
 • Foment i Promoció turística.
 • Relació amb els col·lectius d’empresaris turístics.
 • Foment de les associacions i entitats turístiques.
 • Estació Nàutica
 • Plans i certificacions de qualitat turística.

Comerç i mercat:

 • Gestió i atorgament de llicències del mercat.
 • Comerç al detall.
 • Zones i superfícies comercials.
 • Promoció comercial.
 • Relació amb el sector i iniciatives mixtes.
 • Relació amb associacions i entitats de comerciants.

 

 • Esports, desenvolupament de la zona esportiva, Món Rural i Fires

Regidor: Genís Pigem i Olivé

Esports:

 • Gestió de la política municipal d’esports.
 • Gestió dels equipaments esportius.
 • Relacions amb clubs i entitats esportives.
 • Promoció de l’esport nàutic i de platja.
 • Promoció de rutes a peu i cicloturístiques.
 • Activitats esportives.

Desenvolupament de la zona esportiva:

 • Fixar les directrius per al desenvolupament de la zona esportiva municipal
 • Aprovar els projectes i actes relacionats amb el desenvolupament de la zona esportiva que siguin competència de l’alcaldia.
 • Coordinar els serveis municipals en el desenvolupament del projecte.

Mon rural:

 • Promoció agrícola.
 • Camins rurals.
 • Recs i rieres.
 • Cambra agrària.
 • Comunitat de regants.
 • Reconducció d’aigües pluvials a la plana del Ter.

Fires:

 • Fira Empordà Cuina i Salut
 • Fira de Sant Andreu
Back To Top